การประกันอัคคีภัย และทรัพย์สินคืออะไร ?

โดย: เอกธนัช โชติชนะโสภณ [IP: 27.145.42.xxx]
เมื่อ: 2017-02-24 03:41:22
การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความ

คุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมา

จากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหาย

ทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยการประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน เหมาะกับใคร ?

***บ้านอยู่อาศัย

***อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ

***ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้าการประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย01-การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย

02-การประกันอัคคีภัย (เหมาะกับสถานประกอบธุรกิจ)

03-การประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

***ลักษณะการใช้สถานที่

***ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (กำหนดตามวัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้าง ผนัง และพื้น ของอาคาร) และสถานที่ตั้ง

***ลักษณะภัยของสถานที่เอาประกันภัย (ภัยโดดเดี่ยว/ภัยไม่โดดเดี่ยว)

***การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง (ใช้กำหนดเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 113,230