ภัยเงียบ มะเร็งรังไข่แสดงอาการเมื่อมะเร็งลุกลามระยะท้าย ทำให้ผู้ป่วยรู้ตัวช้า

โดย: thebestinsure [IP: 180.183.97.xxx]
เมื่อ: 2019-07-13 23:37:42
วันที่ 12 ก.ค.62 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เตือนภัยมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะท้ายที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว เนื่องจากโรคนี้ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงทำให้การรักษาได้ผลไม่มีเท่าที่ควรนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก มีอุบัติการณ์การเกิดโรค 6.6 คนต่อประชากรหญิงแสนคน ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกปีละ 295,414 คน สำหรับประเทศไทย มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีพบเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นอันดับ สนับสนุนโดยเว็บไซต์ MarketSavvy

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 113,226